JUDr. Markéta Valeriánová, advokátka

Vážení klienti,

dovoluji si Vám představit advokátní kancelář sídlící ve Zlíně, poskytující právní služby napříč celým spektrem právních odvětví, a to na celém území České republiky.

Poskytujeme komplexní, kvalifikované právní služby jak jednotlivcům, tak i podnikatelům a společnostem. Nabízíme Vám právní zastoupení, právní poradenství i dlouhodobou spolupráci.

Garantujeme korektní a etické jednání. Samozřejmostí je důsledné prosazování oprávněných zájmů klienta, ochrana jeho práv a zachování zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti.

Upřednostňujeme individuální přístup ke každému klientovi, vždy se snažíme, aby klient dané právní problematice porozuměl a byl seznámen s účelem jednotlivých právních kroků.

Z důvodu poskytnutí nejvyšší kvality právních služeb spolupracujeme v případě potřeby se soudními znalci, notáři, exekutory, tlumočníky, překladateli a daňovými experty.

Spolupracujeme rovněž se zahraničními advokátními kancelářemi. Hovoříme česky, anglicky a německy.

Jsme oprávněni činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách – úřední ověření listin, provádíme úschovy peněz a poskytujeme služby v souvislosti s převody nemovitostí.

Naší snahou je rychlé a konstruktivní řešení každého právního problému a spokojenost a důvěra našich klientů.

Věřím, že naplníme Vaše očekávání ve vztahu k poskytnutým službám a současně se u nás budete cítit dobře.

JUDr. Markéta Valeriánová
advokátka

© 2016 www.Advokat-Zlin.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net