JUDr. Markéta Valeriánová, advokátka

JUDr. Markéta Valeriánová
advokátka

JUDr. Markéta Valeriánová absolvovala v roce 2006 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Během studia působila v Evropské asociaci studentů práva (ELSA), a to jak na oblastní, tak na celostátní úrovni (tajemník ELSA Česká republika), s účastní na mezinárodních konferencích. Běhěm studia získala praxi na exekutorském úřadě v Brně.

Po ukončení studia působila ve významné advokátní kanceláři v Brně jako advokátní koncipientka, kde získala všeobecnou praxi v advokacii.

V roce 2007 absolvovala státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a byl jí udělen titul doktorka práv.

JUDr. Makéta Valeriánová se věnuje občanskému, obchodnímu, rodinnému a trestnímu právu.

Svým klientům poskytuje profesionální právní servis v oblasti vymáhání pohledávek, insolvenčního řízení, přípravy smluvní dokumentace, a to jak pro privátní, tak korporátní klientelu. Samozřejmostí je zastupování klientů před obecnými soudy a v rozhodčím řízení.

V oblasti trestního práva se věnuje obhajobě klientů a zastupování poškozených v trestním řízení, včetně uplatňování nároku poškozených na náhradu škody či nemajetkové újmy.

© 2016 www.Advokat-Zlin.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net