JUDr. Markéta Valeriánová, advokátka

Odměna

Cena právních služeb je sjednávána individuálně v souladu se zákonem o advokacii a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Při sjednání ceny je zohledňována časová náročnost věci a finanční možnosti klienta.

Ceny služeb jsou smluvní:

smluvní odměna časová je odměnou, kdy klient platí advokátovi sjednanou odměnu podle počtu hodin právní služby. Při časově náročných poradách lze sazbu hodinové odměny snížit.

smluvní odměna úkonová je odměnou stanovenou podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny, Co se považuje za úkon právní služby stanoví advokátní tarif. Jedná se např. o převzetí a přípravu právního zastoupení nebo obhajoby, sepis smlouvy, sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu apod.

smluvní odměna paušální je odměnou za celou právní službu bez ohledu na její časový či úkonový rozsah. Smluvní odměna je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém rozsahu. Klientem je hrazena dohodnutá pevná částka placená pravidelně, nejčastěji měsíčně.

Advokát je plátcem daně z přidané hodnoty.

© 2016 www.Advokat-Zlin.cz

Tvorba www stránek - FutureXP.net